تربیت بدنی

دانلود فایل: دانلود پروژه رشته تربیت بدنی در مورد شکستگی – قسمت دوم

زیر بازوی طرف شکستگی پد گذارده و بعد باوز را به سینه می‌بندیم. آتل برای شکستگی اندام تحتانی (پا) برای شکستگی ساق پا به دو طریق می‌توانیم آتل‌بندی یا بی‌حرکت کنیم: نوع اول با بهره گیری ازپای سالم: پای سالم را بغل پای مصدوم قرار داده و توسط چهار باند Read more…

By f1, ago
تربیت بدنی

فایل پژوهش: دانلود پروژه رشته تربیت بدنی در مورد شکستگی – قسمت اول

از بین رفتن تداوم استخوانی را که در اثر عوامل مختلف پیش می‌آید را شکستگی گویند. عللی که منجر به شکستگی می شوند عبارتند از: ضربه ، انقباض ناگهانی عضلات و حرکات شدید و سریع و بیماریهای مختلف. اقسام شکستگی شکستگیها را میتوان به سه دسته تقسیم نمود: شکستگی ساده Read more…

By f1, ago